Ang Kataga-Manila, isa sa mga sangay ng Kataga, ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa mga magiging Kandidatong Kasapi simula Enero 7 hanggang Pebrero 1, 2017. Bukas ang aplikasyon--at higit ang paghihikayat--sa mga interesadong manunulat na taga-Maynila o nagtatrabaho sa nasabing lungsod, propesyunal at/o nasa propesyon ng pagtuturo.