Ang Kataga-Manila, isa sa mga sangay ng Kataga, ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa mga magiging Kandidatong Kasapi simula Enero 7 hanggang Pebrero 1, 2017. Bukas ang aplikasyon–at higit ang paghihikayat–sa mga interesadong manunulat na taga-Maynila o nagtatrabaho sa nasabing lungsod, propesyunal at/o nasa propesyon ng pagtuturo. 

Maaaring magpasa ng alinman sa mga sumusunod: limang (5) tula o tulang pambata; limang (5) dagli, dalawang (2) sanaysay; dalawang (2) maikling kuwento o kuwentong pambata; o isang (1) yugtong dula. Lakipan ang mga ipapasang akda ng tatlo hanggang limang (3-5) pahinang sanaysay tungkol sa sariling poetika at maikling bionote na may retrato. Ang mga manuskrito ay i-set sa format na Arial font type, 12 font size, double-spaced, may line numbers at page numbers, sa 8.5 x11 na dokumento. 

Ipadala ang aplikasyon at anumang katanungan sa [email protected].