Nagbubukas ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ng aplikasyon para sa mga bagong kasapi sa dalawa nitong sangay, Kataga - Quezon City at ang Kataga - Online.