Nagbubukas ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ng aplikasyon para sa mga bagong kasapi sa dalawa nitong sangay, Kataga – Quezon City at ang Kataga – Online.

 

Aplikasyon para sa Kataga – Quezon City:

Maaaring maging bahagi ng Kataga – Quezon City ang mga manunulat na nakatira, nagta-trabaho o nag-aaral sa Lungsod ng Quezon.

Kung nais mong maging bahagi ng Kataga – Quezon City, magpadala lang ng iyong poetika (maximum of 2 pages), Biodata at 2×2 photo at ang inyong mga akda.

Para sa inyong mga submisyong akda, maaaring pumili sa mga ito: limang (5) tula, limang (5) dagli, dalawang (2) maikling kuwento, dalawang (2) sanaysay o isang (1) iskrip (dula o pelikula).

Ang inyong mga submisyon ay dapat na nasa MS Word na format. Ipadala ito sa aming email: [email protected] Pipili ang sangay ng QC sampung (10) aplikante. Ang deadline ay ika-24 ng Pebrero, 2017.

 

Aplikasyon para sa Kataga – Online:

Ang Kataga – Online ang sangay ng Kataga para sa mga manunulat sa Filipino na malayo sa mga lokal nitong sangay (Quezon City, Manila, Manila-South, Lucena, Zambales) at sa mga manunulat sa Filipino na nasa ibayong dagat.

Para sa inyong mga submisyong akda, maaaring pumili sa mga ito: apat (4) na tula, apat (4) na dagli, dalawang (2) maikling kuwento, o dalawang (2) sanaysay.

Kahilingan din ng sangay na magpasa ang mga aplikante ng sanaysay na nagtatalakay sa kanilang poetika, bionote na may larawan, at recommendation letter.

Kukuha lamang ng maximum na sampung (10) aplikante ang Kataga – Online.

Ipadala ang aplikasyon at mga tanong sa [email protected] Tatanggap ng mga aplikasyon para sa Online hanggang sa ika-24 ng Pebrero, 2017.