Maaaring nang magpadala ng lahok para sa Ika-10 Palihang Rogelio Sicat, pambansang pagsasanay sa malikhaing pagsulat sa Pambansang Wika.

15 manunulat ang pipiliin para sa PRS 10 na gaganapin sa 24 – 28 Mayo 2017 sa Tacloban City, Leyte.