Maaaring nang magpadala ng lahok para sa Ika-10 Palihang Rogelio Sicat, pambansang pagsasanay sa malikhaing pagsulat sa Pambansang Wika.

15 manunulat ang pipiliin para sa PRS 10 na gaganapin sa 24 – 28 Mayo 2017 sa Tacloban City, Leyte.

Magpadala ng alin man sa: limang tula o limang dagli, o dalawang maikling kuwento o dalawang malikhaing sanaysay (hindi bababa sa 10 pahina ang isang kuwento o sanaysay).

Ipadala ang lahok sa [email protected], bago matapos ang
ika-7 ng Abril, 2017. Maaaring dito rin ipadala ang mga tanong-paglilinaw hinggil sa PRS10.

Ang PRS 10 ay itinataguyod ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Sentro ng Wikang Filipino (UP, Diliman), sa pakikipagtulungan sa UP, Tacloban, at ng Film at TV celebrity na si Karla Estrada.