Sa ikalawang pagkakataon, magsasanib ang mga litrato ng ibon at mga tula ni Prop. Reuel Molina Aguila.

Pinamagatang Sa Pakpak ng Tula 2, ang mga litrato ay direktong nilimbag sa kahoy, metal, at tiles; bukod pa sa tradisyunal na paggamit ng papel.

Ang exhibit ay nagsisilbing ambag ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas para sa Linggo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura mula Marso 31, 2017.