LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing will be having its second installment of the Panayam Lecture Series for 2017 on April 6, 2017, 1 to 4 pm, at Palma Hall 1131, UP Diliman. The lecturers are ICW associate Prof. Vladimeir Gonzales and 56th UP National Writers Workshop Fellow Karren Renz Seña.
Gonzales’ lecture is titled “Pagsasalin ng Dula bilang Gawaing Pampanitikan.”
He says: “Ibabahagi sa papel ang mga danas at tala kaugnay sa pagsasalin ng dula mula Ingles patungong Filipino, para sa mga kumpanyang panteatro na nakabase sa akademikong espasyo.  Ipapakita ang mga puwersang nakapaloob sa pagsasalin bilang isang kinomisyong gawain, kasama ang negosasyon ng ideolohiya at poetika ng tagasalin bilang isang malikhaing manunulat.  Sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga naitanghal nang salin ng dula sa loob at labas ng UP, maipapakita ang mga ahensyang nagtatakda ng luwag at sikip ng gawaing pagsasalin.  Sa huli, itatampok sa papel ang tagasalin bilang posibleng tagalikha ng mga bagong istruktura at pananaw, nang may pagsasaalang-alang sa mga institusyong nagsisilbing patron at restriksyon para sa mga napagkasunduang layunin ng pagsasalin.”
Seña’s topic is “Finding Enkantasya: My Life-long Foray into Writing Filipino Young Adult Literature.” She says of her lecture: “I grew up believing in fairies and pixie dusts, mermaids and talking crabs, manananggal and shape-shifting monsters. I grew up believing that trees are doorways to other kingdoms, and that toilet bowls could be portals to Narnia. I grew up waiting for my Hogwarts letter, and whenever I’d go up into the mountains for a hike, I’d make-believe that I’m on a top-secret ninja mission. I grew up reading stories of might and magic, of fairies and fantasy, of love found and lost. And now I write them. My brief lecture would highlight my experiences writing Filipino Young Adult Literature, particularly fantasy and, maybe, if I dare, a little bit of romance.”
This installment of the Panayam Lecture Series coincides with the UP College of Arts and Letters week. This event is open to the public.