What will the future of the Philippines look like? Will we be exporting human workers to Mars or ruling a […]

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas ngayong Abril. Inihahandog ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya ang "Kasaysayan sa Espasyo ng Panitikan: Apat na Lektura" sa ilalim ng proyektong PUP Filipinolohiya Serye ng Lektura ng mga Pananaliksik. Ang unang apat na lektura ay isasagawa sa Abril 21, 2017, 1PM-5PM sa Bulwagang Bonifacio ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa sinomang nais na dumalo. Ang apat na lektura ay ang mga sumusunod: