From their website:
Ang Sentro Para Sa Malikhaing Pagsulat, bilang isang bagong opisina, ay itinayo para buhayin at muling palakasin ang kultura ng progresibo, makabayan, at masining na pagsulat na huhubog sa kasanayan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng PUP na lumikha ng mga tula, dagli, sanaysay, maikling kwento at iba pang akdang may pundasyon ng disiplinadong pag-aaral at pagsasaliksik at tahasang nagtatampok sa mga isyung pambayan, panlipunan at pangkasaysayan.
Link: https://www.pup.edu.ph/research/ics/ccw/