Tayo na sa lunsad-aklat ng From the Eyes of a Healer: an anthology of medical anecdotes (Alubat Publishing) na inedit ni Joey A. Tabulá, manggagamot at kasapi ng LIRA, sa 16 Mayo 2017, 8-10ng, sa Conspiracy Bar, Lungsod Quezon.
Magkakaroon ng maikling programa para kilalanin ang mga kontribyutor ng antolohiya. Abangan ang mga natatanging pagbása mula sa mga kontribyutor na manggagamot ng bayan. Mayroon ding pagbása ng tula mula sa mga kasapi ng LIRA at musika sa gabing ito.
Mula kay Prop. Michael L. Tan: What a delightful compilation of stories.  The candor, the willingness to speak of their feelings, uncertainties and vulnerabilities, humanizes the healing profession, and makes us better appreciate how Medicine’s true drama comes in little everyday triumphs. These are stories of physicians who are good: good as mabuti, good as magaling.
 
Kilalanin ang editor ng From the Eyes of a Healer:
Si Joey A. Tabula ay isang general internist. Fellow siya ng Tula sa Iyas (2016) at Iligan (2017) National Writers Workshop at aktibong miyembro ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), grupo ng mga boluntaryo-makata na nagsusulat sa Filipino. Mababasa ang kaniyang malilikhaing akda sa Philippines Free Press, Philippines Graphic, Liwayway, Philippine Daily Inquirer, at ilang lokal na antolohiya. Nagtapos siya ng Medisina sa UP at ng Internal Medicine sa PGH at kasalukuyang nag-aaral ng MFA in Creative Writing sa DLSU.