Animo’y pasikot-sikot ng eskinita ang ating mga gunita o kaya’y isang sangang-daan sa ating patutunguhan, at paglingon sa mga bakas ng yapak na ating nilisan. Tinutunghayan nating isang tahimik na paglalayag ang paglayo at pagbabalik. Ito ang ating paglalakbay at ito ang ating mga kuwento.
Kadalasang tinitingnan ang mga travel essay o lakbay-sanaysay bilang leisure reading para lamang sa mga maykaya, masisilip mo lang sa mga glossy magazine na may nakaipit na postcards o dili naman kaya’y inililimbag para sa komersiyal na kadahilanan, gaya ng pang-akit sa mga turista. Maliban sa panitikang Pilipino sa Ingles, bibihira ang lakbay-sanaysay sa wikang Filipino. Dahil dito, naisip naming lumikha ng isang antolohiya na hindi lamang paglalakbay sa ibang bansa kundi maging sa Pilipinas.
Hahanap kami ng mga piyesang may:

  • 10-20 pahinang malikhaing sanaysay (Arial, 11, Normal margin, Letter size, double-space)
  • may malakas na kabatiran at may pokus sa isang lugar, rehiyon, o siyudad
  • may elemento ng kuwento tulad ng eksena, diyalogo, lunan, tauhan at tunggalian
  • maaaring pangkasaysayan o panlipunan ang tuon
  • malaman sa mga detalye at pagmumuni sa mga danas
  • bilang malikhaing sanaysay, pahahalagahan namin ang mga impormasyon at tala kaugnay sa lugar, lungsod, bayan, o bansang tinatalakay
  • nakasulat sa wikang Filipino
  • maaaring maglakip ng 3-5 sariling kuha na retrato ang mananaysay batay sa kanyang akda
  • isang kontribusyon lamang bawat awtor

Ipadala ang MS Word file sa [email protected] kalakip ang isang talatang bionote o tala sa sarili. Hihintayin namin ang inyong mga akda hanggang Agosto 1, 2017.
Ito ang ikalawang kolaborasyon ng antolohiya nina Jack A. Alvarez at Eugene Y. Evasco bilang mga editor.