Mga editor: Jun Cruz Reyes, Rolando B. Tolentino  at Rommel B. Rodriguez
Inaanyayahan ang mga kuwentista na nais magpasa ng kanilang maikling kuwento para sa bagong proyektong antolohiyang DISLOKASYON: Ang Naratibo at Pagbubuo ng mga Kuwentong Putol-putol.
Maraming paksa ang marapat tugunan ng mga kuwentista, hindi upang magsilbing tinig, kundi, upang maipakita ang interbensyon na kayang suungin ng kuwentista gamit ang sining ng pagkatha. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas malawak sa perspektibang panlipunan kapwa ang manunulat at mambabasa upang higit na matukoy ang ugnayan ng panitikan at lipunan.
Pangunahing layunin ng antolohiya na makapagkalap ng mga kuwentong nakatuon sa mga isyung panlipunan na kinakaharap ng ating mga kababayang itinuturing na nasa gilid, mga isinasantabi, inaapi, hindi binibigyang-pansin, pinagkakaitan ng katarungan, at lugmok sa kahirapan.
Anumang pananaw na inaakalang tanggap na at karaniwan ay nabibigyan nang malikhain at kritikal na paghiraya upang higit na mapalalim ang pag-unawa natin sa mga matingkad na usaping pambansa. Kaya ang pagkuwento’y hindi lamang pagsiwalat ng mga pangyayari. Sa halip, ito’y matibay na instrumentong maghahain sa mga mambabasang Pilipino kung ano na nga ba ang kinakaharap ng ating bayan at kung saan tayo patungo.  Nariyan halimbawa ang mga paksang maaaring ikuwento tungkol sa buhay iskwater, biktima ng mga sakuna’t trahedya, extra judicial killings, sapilitang pagkawala, biktima ng mga digmaan, pag-agaw ng lupa sa mga magsasaka, militarisasyon sa kanayunan, krimen, paglabag sa karapatang pantao, prostitusyon, pag-okupa sa mga walang silbing pabahay, narkopolotika at marami pang iba.
Bukas ang panawagan sa lahat ng mga manunulat mula sa iba’t ibang rehiyon at wika sa Pilipinas.  Kung ang akda’y orihinal na naisulat sa lokal o anumang katutubong wika ng bansa, kahilingan na isalin ito sa wikang Filipino. Lagyan lamang ng talababa na isinalin ang kuwento mula sa orihinal na wika kung saan ito unang isinulat.
Narito ang ilang kahingian sa isusumiteng akda:

  1. Nakasulat sa wikang Filipino
  2. Hindi pa nalalathala sa print o anumang elektronikong anyo
  3. May minimum na sampung pahina (double-spaced, 12 font, Times New Roman)
  4. Isumite na naka-word file
  5. Ilangkap ang maikling tala sa sarili sa huling pahina ng isusumiteng akda

Sa mga nais magsumite at para sa iba pang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected].  Ang deadline sa pagsumite ng kuwento ay sa huling araw ng Pebrero  2018.