Bilang bahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, tumatanggap ang UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman ng mga manuskrito para sa Salin ng Malikhaing Akda Timog Silangang Asya at mga lokal na wika sa Pilipinas, Malikhaing Akda, at Pananaliksik sa Filipino na ilalathala sa ilalim ng Programang Aklatang Bayan.  Bukas ang panawagan sa lahat ng mga tagasalin, manunulat at mananaliksik  na nais magsumite ng kanilang mga salin, malikhaing akda at pananaliksik na nakasulat sa Filipino.
Pagtalima ang proyektong ito alinsunod sa Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas na nagbibigay-suporta sa mga tagasalin, mananaliksik, at manunulat sa wikang Filipino.  Layunin din ng proyekto na palawakin at pagyamanin ang mga malikhain, kritikal, at akademikong materyales na magagamit sa pagtuturo, pag-aaral, at pananaliksik ng mga guro, mag-aaral, iskolar, at mga mananaliksik sa loob at labas ng Unibersidad.
 
Narito ang kahingian para sa isusumiteng manuskrtio:
SALIN

 • Salin ng nobela, maikling kuwento, mga tula, dula at iba pang akdang pampantikan mula sa Timog Silangang Asya o lokal na wika sa Pilipinas
 • dapat naisalin nang buo ang akda at may pormal na pahintulot mula sa orihinal na nagsulat ng akda
 • bago ang pag-aproba sa paglathala, dadaan ang saling akda sa tagasuri na itatalaga ng SWF
 • kapag naaprobahan, pipirma ng pormal na kontrata ang tagasalin para sa paglalathala

MALIKHAING AKDA

 • maaaring koleksiyon ng mga tula, maikling kuwento, sanaysay, mga dula at nobela
 • dapat buo na ang isusumiteng akda
 • bago ang pag-aproba sa paglathala, dadaan ang akda sa tagasuri na itatalaga ng SWF
 • kapag naaprobahan, pipirma ng pormal na kontrata  ang manunulat para sa paglalathala

PANANALIKSIK

 • pananaliksik na nakasulat sa Filipino tungkol sa usaping pangwika, kultura, kasaysayan at panlipunan (halimbawa: mass media, sining, pelikula, diaspora, pagpaplanong komunidad, edukasyon at iba pang mga matitingkad na usaping pambansa)
 • tinatanggap ang manuskrito  mula sa iba’t ibang disiplina basta nakasulat sa Filipino
 • bago ang pag-aproba sa paglathala, dadaan ang pananaliksik sa tagasuri na itatalaga ng SWF
 • kapag naaprobahan, pipirma ng pormal na kontrata ang mananaliksik para sa paglalathala

Ipadala ang manuskrito na may tatlong hard copy at isang soft copy na nakalagay sa usb o cd.
Sa 31 Agosto 2017 ang huling araw sa pagsumite ng manuskritong salin, malikhaing akda at pananaliksik sa Filipino.
Para sa iba pang impormasyon o katanungan, makipag-ugnay kay Bb. Nora Garde o mag email sa [email protected] o [email protected] at tumawag sa 924-4747 o lok. 4583-85.  Maaari ring bisitahin ang aming facebook page: http://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino o ang aming website: sentrofilipino.upd.edu.ph.