Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto 2017. Inihahandog ng PUP Office of the Vice President for Academic Affairs sa pakikipagtulungan ng PUP Center for Social History ang PUP Serye ng Lekturang Propesoryal ni Dr. Victor Emannuel Carmelo D. Nadera Jr. o mas kilala bilang “Vim Nadera” na isasagawa sa Agosto 22 at 29, 8:00 n.u hanggang 12:00 n.t. sa Bulwagang Bonifacio ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa sinomang nais na dumalo.
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Prop. Romeo Peña ng PUP Center for Social History sa numerong 335-1787 o 335-1777 loc. 177.