Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto 2017. Inihahandog ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya ang Filipinolohiya Serye ng Lektura ng mga Pananaliksik. Isasagawa sa Agosto 22 at 29, 1:00 n.h. hanggang 5:00 n.h. sa Bulwagang Bonifacio ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila. Ang maglalahad ng kaniyang pananaliksik sa paksang “Pilosopiya at Wikang Filipino” sa Agosto 22 ay si Dr. Emmanuel De Leon, nagtuturo sa Departamento ng Pilosopiya sa Unibersidad ng Sto. Tomas. Sa Agosto 29 naman ilalahad ang pananaliksik sa paksang “Kasaysayan at Wikang Filipino” ni Dr. Vicente Villan, propesor sa Departamento ng Kasaysayan ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.
Ito ay libre at bukas sa sinomang nais na dumalo.
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Prop. Jomar Adaya sa numerong 335-1787 o 335-1777 loc. 304.