Inihahandog ng Kritika Kultura—sa tulong ng Department of Fine Arts (AdMU)—ang isang panayam ng mga patnugot ng Gantala Press, isang malayang palimbagang feminista na sinusulong ang mga akda na hinggil sa—at gawa ng—mga kababaihan. Ang mga tagapagsalita ay sina Faye Cura, Janine Dimaranan, Beverly Wico Siy, at Rae Rival. Ang panayam ay sa Martes, ika-10 ng Oktubre 2017, mula 5:00 p.m. hanggang 6:30 p.m., sa Faber 101, Ateneo de Manila University. Ang panayam ay bukas sa lahat.
 
Tungkol sa panayam
Ilan sa mga papaksain ng panayam ay ang mga proyekto ng Gantala at mga prinsipyong gumagabay sa mga ito; kasaysayan ng paglalathala ng kababaihan sa Pilipinas; ang sitwasyon ng babaeng manunulat; at mga naratibo ng pakikibaka at pagsusulat sa panahon ng ligalig. Magtatapos ang panayam sa isang reading ng ilang mga piyesa mula sa Danas, ang unang antolohiyang nilathala ng Gantala.
 
Tungkol sa mga tagapagsalita
Si Faye Cura ang tagapagtatag at pangulo ng malayang palimbagang feminista na Gantala Press. Siya ay nag-aral at sandaling nagturo ng Creative Writing sa Philippine High School for the Arts. Matatagpuan ang kanyang mga tula sa online literary journals at ilang antolohiya. Inilathala ng High Chair noong 2012 ang pangalawa niyang lipon ng mga tula, ang Halaw. Ilalabas sa lalong madaling panahon ang pangatlo niyang aklat, ang Bruha.
Si Janine Dimaranan ay nagtapos ng Sining Panteatro sa Philippine High School for the Arts at BA Language and Literature sa Unibersidad ng Pilipinas Baguio. Naging fellow siya sa Palihang Rogelio Sicat at Cordillera National Writers Workshop noong 2014 at sa New York Writers Workshop’s Manuscript & Criticism noong 2015. Mababasa ang kanyang malikhain at akdang kritika sa Plural, Be Untexed, Kritika Kultura, at iba pang mga libro at antolohiya.
Si Beverly Wico Siy ay awtor ng anim na aklat, ang pinakahuli ay salin sa Filipino ng nobelang Papertowns ng Amerikanong si John Green. Katuwang niya sa pagsasalin nito ang asawang si Ronald Verzo. Si Bebang ay isang manunulat, editor, at copyright advocate. Basahin ang pinakahuli niyang akda sa babe-ang.blogspot.com at makipag-ugnayan sa kanya sa [email protected]
Rae Rival teaches creative writing at the Philippine High School for the Arts. She also markets, promotes, and manages the publication of books written by her students. Her works have appeared in Liwayway, Likhaan (UP), Philippines Graphic and Danas. Adarna published her story “Marvino’s League of Superheroes” (Grand Prize, CPMA; Finalist, National Children’s Book Award, Kid’s Choice Category). She also self-publishes her zines.
 
Tungkol sa Kritika Kultura
Kasama ang Kritika Kultura sa ilang mga indise gaya ng MLA International Bibliography, Thomson Reuters (ISI), Scopus, EBSCO, and the Directory of Open Access Journals. Kilala ang Kritika Kultura sa ilang mga network ng mga dalubhasa ng literary, language, and cultural studies sa Asya, America, at Europa. Dalawin ang http://journals.ateneo.edu/ojs/kk/ o sumulat sa [email protected] kung may tanong hinggil sa pagsumite at sa mga susunod pang mga panayam.