Inihahandog ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa Ugnayang Akademiko katuwang ang PUP Center for Social History sa pakikipagtulungan ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya at PUP Department of History ang Serye ng Lekturang Propesoryal ni Dr. Vicente C. Villan (Propesor ng Kasaysayan sa UP Diliman) na isasagawa sa Marso 2, 2018 at Hunyo 19, 2018, 8:00 n.u. hanggang 12:00 n.t. sa Bulwagang Bonifacio ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa sinomang nais na dumalo.
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Romeo Peña ng PUP Center for Social History sa numerong 335-1787 o 335-1777 loc. 177.