Gradwadong mag-aaral at guro si Tilde (A. Regalado Acuña) sa DFPP, KAL, Unibersidad ng Pilipinas. May ilang piyesa sa Kritika Kultura, Likhaan, Ani, High Chair, hal, Literary Apprentice, Bulatlat, Pingkian, atbp. Kalahok sa ilang pambansang palihan sa malikhaing pagsulat at sa kritisismo; iginawad ang apat sa naturang fellowship noong 2016, kung kailan kinilala rin ang mga akda niya sa Gawad Balacuit (unang gantimpala) ng Iligan Workshop at sa Gawad Rogelio Sicat (ikatlong gantimpala sa kwento; unang gantimpala sa tula) ng Sentro ng Wikang Filipino. Awtor siya ng mga zine na Pseudocuments 1 (2012) at 2 (2013), Retrograde: Stories & Images (2013), gastronomical visions (2013), nihil vers: ode to deCo (2014), its Motors in service (2015) at Apo sa Ika-22 Siglo: Mga Abstrak (2017).
Recent Works:
“Babala ng Balang Araw.” Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 10. ICW. 2016.
“Nang may humamon sa mga kuwento.” Wagi/Sawi: Mga Kuwentong Lualhati at Pighati. UP Press, 2016.
“Reverse Carnival, Reactionary Laughter: Critique of an Intermission.” Kritika Kultura No. 26. Web. 2016.
“Bullet Points.” Bulatlat. Web. 15 April 2016. Bahagi ng Tiempos Muertos: Mga Diklap (2016) ng Sinagbayan.
“Ideya, Halimbawa at Metapisikang Inangkat Mula Rito.” Review of Women’s Studies. Vol. 23, No. 1 & 2. UP CWS  2015. Reprinted in Sustaining the Archipelago: An Anthology of Philippine Ecopoetry, 2016.
“A Storm Advisory.” Appeared in Pingkian (2014), Verses Typhoon Yolanda: A Storm of Filipino Poets (2014), Sustaining   the Archipelago: An Anthology of Philippine Ecopoetry (2016). First published in Philippines Free Press. Web. 2011
“Tuntunin.” Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 9. UP ICW. 2015.
“Pag-ibig ang Pulad ng mga Ulat.” Transfiksyon: Mga Kwentong in Transit. UP Press. 2014. Print.
“bilang.” ANI 38. Cultural Center of the Philippines. Print. October 2014.  
“Madrid 1884 & Tondo 1892” (Art). Collaboration with Dennis Aguinaldo. Kritika Kultura No. 23. Web. 2014.