Si Eric John Betita Villena ay isang manunulat na naka-base sa Cagayan de Oro. Matagal na
niyang na indie-publish ang unang koleksiyon ng mga kuwento na “Thus It Rain To-
Night and Other Stories” (Lulu Press, Inc.); nalathala ang isang kuwento niya sa this is
how you walk on the moon anthology (Ethos Books Singapore), at ang di-nalathalang
manuskrito para sa kanyang nobelang “Mga Bulong ng Anino at Tahimik” ay na shortlist sa Cirilo F Bautista Prize for the Novel noong 2015. Kasapi siya ng writer’s group na Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC), at kasalukuyang General Editor ng literary Zine nito, ang Bulawan.
MGA AKDA

 • General Editor, Bulawan Zine Issue 1. Cagayan de Oro: independently published by
  Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC), 2016
 • “Notes on the Writing of Fantasy: A Story.” This is how you walk on the moon Anthology. Singapore: Ethos Books, 2016
 • Mga Bulong ng Anino at Tahimik. Unpublished manuscript. Shortlisted for the “Cirilo F.
  Bautista Prize for the Novel,” 2015
 • Thus It Rain To-night and Other Stories. Lulu Press, Inc.: http://www.lulu.com/shop/e-j- betita-villena/thus-it- rain-to- night-and- other-stories/ebook/product- 21778185.html, 2014
 • “December Sixteen.” In Veritas Literary and Art Folio. Cagayan de Oro: The Crusader
  Publication, 2013