Si Romeo Palustre Peña o Rom Peña ay makata, nobelista, kuwentista at mananaliksik na tubong Bondoc Peninsula (Catanauan) sa Lalawigan ng Quezon. Nagtapos siya ng MAF Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman at AB Filipinolohiya sa PUP. Napiling fellow sa UST National Writers Workshop (2008), UP-DFPP Palihang Rogelio Sicat (2009), Iligan Writers Workshop (2010) at Iyas Writing Workshop (2011). Naparangalan ang mga akda niya sa mga timpalak pampanitikan sa Pilipinas at Japan. Nailathala rin ang kaniyang mga akda sa mga antolohiya ng tula, kuwento at sanaysay sa loob at labas ng bansa. Ang nobela niyang Isang One Dalawang Zero ay inilathala ng Visprint taong 2018. Tinatapos niya ang PhD Philippine Studies Major sa Panitikan sa UP Diliman at kasalukuyan siyang nagtuturo ng panitikan, malikhaing pagsulat, araling kultural at pananaliksik sa PUP habang pinamumunuan ang PUP Center for Social History na isa sa mga research center ng unibersidad. Nagtungo siya sa Kagoshima University sa Japan para sa Special Study on Japanese Language and Culture noong 2016.
MGA AKDA
Isang One Dalawang Zero (Nobela). Pasay City: Visprint, Inc. 2018.
The Culture in Filipino Novels in the Early 21st Century in the Philippines (Essay). In M. Salmawy (Ed.), Lotus: Journal of Writers Union of Africa Asia and Latin America. Cairo, Egypt: Writers Union of Africa Asia and Latin America. 2017.
The Grandson of the Bayawak (Short Story). In M. Salmawy (Ed.), Lotus: Journal of Writers Union of Africa Asia and Latin America. Cairo, Egypt: Writers Union of Africa Asia and Latin America. 2016.
Mulang Bondoc Peninsula Patungong Maynila, Mulang Maynila Pabalik ng Bondoc Peninsula at Iba Pang mga Tula (Mga Tula). In Sagupa: Antolohiya ng mga Tula. Maynila: PUP Press. 2016.
Espongha (Kuwento). In R. Tolentino & R. Rodriguez (Eds.), Like/Unlike: Kwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam. Mandaluyong City: Flipside Publishing. 2014.
Villanelle sa Hita (Tula). Liwayway Magazine, 2010, Oktubre 18. p. 2.
Isem (Tula). Liwayway Magazine, 2010, Setyembre 27.  p. 2.
Laging May Anyaya ang Dilim (Tula). Liwayway Magazine, 2010, Setyembre 6.  p. 2.