Si Vlad Gonzales ay Assistant Professor sa Unibersidad ng Pilipinas, kung saan siya nagtuturo ng malikhaing pagsulat, panitikan at kulturang popular.  Kinilala ang kanyang mga akda sa Carlos Palanca Memorial Awards at sa National Commission for Culture and the Arts.  Naging writing fellow siya para sa mga pambansang palihan (UP noong 2002 at 2009, Iyas noong 2005, Iligan noong 2005), at kasalukuyang writing fellow sa UP Institute of Creative Writing.  Nakapaglimbag siya ng dalawang libro sa Milflores Publishing House—Isang Napakalaking Kaastiganat A-side/B-side: ang mga Piso sa Jukebox ng Buhay Mo. Kasama siyang nagsulat para sa Rizal X ng Dulaang UPnoong 2011, at isinalin ang mga sumusunod na dula: Elevator Action(adaptasyon ng The Dumb Waiter, Dulaang Laboratoryo, 2012); Pitong Patibong(adaptasyon ng The Seven Deadly Sins of the Bourgeoisie, Dulaang Laboratoryo, 2013), Adarna (adaptasyon ng Ibong Adarna, Dulaang UP, 2013), Mal(mula The Trojan Women ni Euripides, Dulaang Laboratoryo, 2014; UP Los Baños, 2017),  Meta: mga Aralin sa Pagsasalaysay (tampok ang mga kuwento ni Pilandokat adaptasyon ng The Unravelling ni Fin Kennedy, Dulaang Laboratoryo, 2016), Ang Puting Ahas(salin The White Snake ni Mary Zimmerman, UP Dulaang Laboratoryo 2016), at Deliryo sa El Niño(adaptasyon ng A Midsummer Night’s Dream ni William Shakespeare, De La Salle University Dasmariñas 2016), Si Pilandok at ang Batang Hindi Makauwi (Tingkala, UP Los Baños 2018).  Itinanghal ang orohinal niyang dulang Si Nelson, ang Nanay, ang Pancit Cantonpara sa Short and Sweet Manila festival (2015), at ang We Choose to Go to the Moonfor the Fringe Manila International Arts Festival (2016).  Makikita ang kanyang mga sulatin at larawan sa kanyang Website na vladgonzales.net.
MGA AKDA
Print
Disyembre 2017. “Talon.” Kuwentong nasa Sapantaha: Kalipunan ng mga Maikling Kuwentong Spekulatibo at Imahinatibo. Luna Sicat Cleto at Rolando Tolentino, mga editor. UP Press.
Disyembre 2017. “Si Nelson, Ang Nanay, Ang Pancit Canton.” Tomas Special 5th Anniversary Issue (Refereed Journal). University of Santo Tomas.
Oktubre 2017. “Taong Lobo.” Kuwento na nasa Wag/Sawi: mga Kuwentong Luwalhati at Pighati. Rolando Tolentino at Rommel Rodriguez, mga editor. Inilimbag ng UP Press.
Agosto 2017. “#ingrata at si Mary Jane Veloso: Mga Bakas ng Trolling sa Spreadable Media.” Artikulong nasa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. Tomo XXII, 2016 (refereed journal). Rommel Rodriguez, Punong Editor. UP Sentro ng Wikang Filipino.
Setyembre 2016. “1984 Isang Adaptasyon ng Nobela ni George Orwell Unang Yugto ng Dulang May Ganap na Haba.” Nasa Philippine Humanities Review, Refereed Journal ng UP College of Arts and Letters, Volume 17, No. 2 (2015).
Stage
(16-17 Mayo 2018)
Ang Awdisyon
Adaptasyon ng “The Audition” ni Rodolf Sirera
Bahagi ng Tingkala: Pista ng mga Dula
NCAS Auditorium
UP Los Baños
(2-3 Mayo 2018)
Si Pilandok at ang Batang Hindi Makauwi
Bahagi ng Tingkala: Pista ng mga Dula
NCAS Auditorium
UP Los Baños
(9-10 Mayo 2017)
Mal
(base sa mga tauhan ng Trojan Women ni Euripides, may binagong teksto para sa pagpaksa sa Hacienda Yulo)
Makiling Ballroom Hall
Student Union Building
UP Los Baños
(21-25 Nobyembre 2016)
Deliryo sa El Niño
(Adaptasyon ng “A Midsummer Night’s Dream’ ni William Shakespeare)
Teatro Lasalliana
De La Salle University Dasmariñas

Attachments