Iniimbitahan ang lahat sa paglulunsad ng siyam na bagong publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman (SWF UPD) sa ika-28 ng Agosto 3:00nh-6:00ng sa UP Main Library Lobby bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018 na may temang Wikang Filipino: Wika ng Paglikha, Paglingkod sa Kapwa.
llulunsad ang mga sumusunod na bagong publikasyon:
1. Anotasyon ng mga Tesis at Disertasyon sa Filipino (UP Sentro ng Wikang Filipino – Diliman)
2. Ang Pilipinong Seaman sa Globalisasyon: Mga Naratibo ng Pagsubok at Pakikibaka ni Joanne V. Manzano
3. Kinabuhi: Kultura at Wika sa Salin ng mga Kuwentong Bukidnon ni Leonisa A. Impil
4. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Tomo XXIII, 2017 (Mga Editor: Rommel B. Rodriguez, Romylyn Metila at Glecy C. Atienza)
5. Dramatikong Pagsulat sa Radyo: Sanayang Aklat ni Perlita G. Manalili
6. Usapang Kanto: Kolumberso ni Jesus Santiago
7. Manwal sa Pamamahala ng Basura (UP Sentro ng Wikang Filipino – Diliman at Task Force on Solid Waste Management – UP Diliman)
8. Susmatanon: Kuwentong Pambata ni Eduardo “Ka Edong” Sarmiento
9. Bungkalan: Manwal sa Organikong Pagsasaka ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) – muling paglulunsad
Kasabay nito magkakaroon din ng pagbubukas ng eksibit na magtatampok ng mga likhang sining ng mga kalahok sa palihan sa pagsulat ng awit, rap, tula, at pagkuha ng larawan na itinaguyod ng SWF UPD sa suporta ng UP Opisina ng Pangulo at Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, at sa pakikipagtulungan ng Alliance of Concerned Teachers – Philippines, Save Our Schools-UP Diliman, UP Main Library, at DZUP.
Mabibili rin na may 50% diskuwento ang ilan sa mga publikasyon ng SWF UPD sa aktibidad na ito.
Para sa iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Katherine T. Jayme. Tumawag sa Tel. Blg. 9244747 o 981-8500 lokal 4583, o mag-email sa [email protected] Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino at website page sa http://sentrofilipino.upd.edu.ph para sa iba pang anunsyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.