Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng UP Kolehiyo ng Batas, UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, at DZUP ang regular nitong talakayan na Talasalitaan na may pamagat na “Ang Wikang Filipino at Federalismo” sa Agosto 24, 2018 (Biyernes) sa ganap na 1:00 nh-4:00 nh sa Malcolm Theater, Kolehiyo ng Batas, UP Diliman. Bahagi ang programang ito sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.
Pangunahing layunin ng talakayan na mabatid at mapag-usapan kung ano ang magiging tunguhin ng Filipino bilang wikang pambansa kapag nagpalit ang sistema ng pamahalaan ng Pilipinas. Tuluyan ba itong mawawala, magbabago o mananatili? Mayroon bang mga partikular na probisyon hinggil sa usapin sa wika sa kasalukuyang bihis ng mungkahing pagbabago ng konstitusyon? Sama-sama nating alamin ang mga kasagutan sa mga tanong na ito sa TALASALITAAN.
Ang Talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng SWF na nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina upang higit pang maisulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.Bukas ang paanyayang ito sa lahat ng mga guro at mag-aaral. Libre ang rehistrasyon.
Pangunahing tagapagsalita si Prop. Gene Lacza Pilapil ng UP Departamento ng Agham Pampolitika, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya para talakayin ang nasabing paksa at kung paano maaapektuhan ng bagong konstitusyon ang kalagayan ng wikang Filipino bilang wikang pambansa. Magsisilbi namang mga reaktor sina Atty. Danielito “DJ” Jimenez, dating Propesor sa Unibersidad ng Santo Tomas at Kgg. Antonio L. Tinio, kinatawan ng ACT Teacher’s Partylist at dati ring propesor sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.
Maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion para sa iba pang impormasyon at mga katanungan. Maaari ring tumawag sa 9244747 o 981-8500 lokal 4583, o mag-email sa [email protected] Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino at website sa swf.upd.edu.ph para sa iba pang anunsiyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.