LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing will hold the fifth installment of the Interdisciplinary Book Forum (IBF) this October 5, 2018, 2:30 to 4:00 pm at the Pavilion 1131, Palma Hall, UP Diliman. The book-in-focus for this iteration is Sapantaha: Kalipunan ng mga Maikling Kwentong Spekulatibo at Imahinatibo, edited by Luna Sicat Cleto and Rolando B. Tolentino (UP Press, 2017).
“Tinutukoy ng “sapantaha” ang anumang hula, akala, o hinala. Kapag inilangkap sa sining ng pagkukuwento, ang ibinubunga’y pagsasakatawan din ng bisyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, na hindi kinakailangang nakasalansan sa nakasanayan. Tinipon ng mga editor ang mga kontemporaneong kuwento sa Sapantaha sa hangaring hagipin ang kasalukuyang imahinasyon ng mga Pilipino. Maaaring tingnan ang koleksiyon bilang tinipong mga mito, mga piniga’t pinarikit na mga karanasang tumutugis sa nakasanayang pagpapatotoo at pagkatotoo. Kumikilos ang mga tauhan na wari bang naghahanap at, panaka-naka, natutukoy nila ang halaga ng mga nawala at epekto nito sa kanilang kawalan. Bilang simulain ng kuwento, binabadya rin ng Sapantaha ang pagbasag sa lente ng realismo, na lagi’t laging ang nakikita, nasasalat, at nadarama’y hindi lamang ang nakatakda, hindi lamang ang ikinukuwento.”
The panel of discussants for this installment of the IBF will be composed of Dr. J. Pilapil Jacobo (School of Humanities, Ateneo De Manila University), Prof. Timothy F. Ong (College of Arts and Letters, UP Diliman), Prof. Cris R. Lanzaderas (UP Rural High School, UP Los Baños) and Prof. Liberty A. Notarte-Balanquit (College of Arts and Sciences, UP Los Baños). UP ICW Fellow and DFPP Chairman Prof. Vladimeir B. Gonzales will serve as the moderator. The discussants will share their thoughts about the book, particularly as it relates to the nature and context of their respective disciplines.
The IBF is held once every semester and constitutes a vital component of the UP Likhaan’s Literature for Social Development. With this Forum, the Likhaan, in cooperation with the UP Press, seeks to provide an academic venue in which to realize the imperative for dialogue and intellectual engagement across the various disciplines, which of course speaks directly to the EIDR’s core agenda. Being the center for the study and development of creative and to a certain extent critical writing in the UP System, the Likhaan is in a unique position to carry out such an important academic mission.
Admission to the IBF is free. For inquiries, contact the UP Likhaan via 981-8500 loc. 2117 or email [email protected]