Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in […]
The Keyboard Department of the UP College of Music (UPCMu) will begin its 2018–2019 concert “Soundscapes of Central Europe” on […]
Inihahandog ng KATAGA-Quezon City ang DAGLIAN 2018: Palihan sa pagsulat ng Dagli. Inaanyayahan ang mga manunulat edad 17 pataas na […]
SALIN-SURI: MGA SALIN AT ARALING-SALIN SA FILIPINO Michael M. Coroza, PhD Patnugot Claudette M. Ulit Katuwang na Patnugot Maglalaan ang […]
Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa lunsad-aklat ng librong “Pedestrian at Iba Pang Mga Tula” na gaganapin sa ika-14 ng […]
CAL Bahaginan Lecture Series September 10, 2018 1:30-4:30 PM Vargas Museum, UP Diliman In this two-part talk, we focus on […]