Si Luna Sicat-Cleto ay nagtuturo ng Malikhaing Pagsulat at Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Awtor siya ng Makinilyang Altar (UP Press, 2003) at ng Mga Prodigal (Anvil, 2010). Nitong 2018, nailathala niya ang kanyang kuleksiyon ng mga tula sa Bago Mo Ako Ipalaot (High Chair). Siya rin ang patnugot ( katuwang si Rolando Tolentino) ng Sapantaha: Kalipunan ng mga Kuwentong Spekulatibo at Imahinatibo (UP Press, 2017) at ng Kapag Sumalupa ang Gunita: Mga Piling Journal Entries ni Rogelio Sicat (Ateneo de Naga, 2018). Fellow siya ng UP Institute of Creative Writing at kasalukuyang Vice Head ng Literary Arts sa National Commission for Culture and the Arts.