Inihahandog ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Tanggapan ng Pangalawang Pangulo para sa Ugnayang Panlabas, Komiteng Pamprograma ng Lekturang Propesoryal, Sentro para sa Malikhaing Pagsulat, Sentro para sa Panitikan at Araling Pangwika at Kagawaran ng Filipinohiya ang:
Pagbangga sa Kahon | Masterclass ni Ricky Lee tungkol sa Pagsulat ng Kwento
Gaganapin sa Nobyembre 22, 2018, Huwebes, 1 n.h – 5 n.h., ICTC LAB 1, Phase 2, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.
Ito ay libre at bukas sa publiko.