Apat na aklat ng mga bagong manunulat ng ating henerasyon ang ilulunsad sa 14 Disyembre 2018, Biyernes, 3pm sa Ninoy Aquino Library and Learning Resource Center (NALLRC), PUP Main Library, Sta. Mesa, Manila.
Ang mga aklat na ito ay ang sumusunod:
Ilang Bitbit sa Pagsagip sa Sarili ni Rommel Fábros Bonus 
Sa koleksiyong ito ng mga creative nonfiction—mulang personal hanggang impersonal—ay tinangkang ikuwento ang hindi na nga dapat kuwento, mga ordinaryong karanasang katulad ng pagkatinik sa lalamunan, karaniwang mga pagkawala tulad ng paglisan ng mga magbabarkada sa kinalakihang bakanteng lote, at paglalakbay sa sariling bayan. At habang nagbibitbit ay mas mapaglilimian ng awtor ang kabalintunaan ng pagbibitbit gayong wala naman talagang nabibitbit sa pagtatangkang ito ng pagsagip sa sarili.
Regular price: 275
Pre-order and launching price: 245
Alikwat ni Natalie Pardo Labang
Ang Alikwat ay binubuo ng mga tulang nailuwal sa pamamagitan ng paghalungkat sa loob at labas ng pagkatao ng makata—mga tulang matagal nang natutulog sa mga kuwaderno sa istante, mga tulang inaalikabok na sa taguan, naalikwat at pinagpagan.
Regular price: 230
Pre-order and launching price: 200
Kung Saan Mang Dulo ni Xeus Dela Cruz Foja
Pinapaksa ng mga tula sa koleksiyon ang konsepto ng paningin (o kawalan nito), pananaw, at pagtula habang sinisiyasat ang saklaw at maging ng mga hangganan nito.
Regular price: 230
Pre-order and launching price: 200
Kislap-Diwa: Mga Pagmumuni sa Panitikan, Pelikula, at Kultura nina EJ Bolata at John Patrick Manio, mga tagapatnugot
Binubuo ang Kislap-Diwa: Mga Pagmumuni sa Panitikan, Pelikula, at Kultura ng mga panunuri at pananaliksik sa mga larang at tema sa panitikan, pelikula, at kulturang Pilipino. Layunin nitong mag-ambag ng mga pananaw, pamamaraan, at materyal sa kasalukuyang lawas ng iskolarsyip sa humanidades at agham panlipunan galing sa mga papasibol na manunulat.
Mga Manunulat:
Jay Israel B. De Leon, Ezjae Yao Zemana, Emmanuel Jayson V. Bolata, Jeremiah D. Azarraga, John Patrick P. Manio, Maria Graciella F. Musa, Carl Adrienne C. Santos, Karl Serafin S. Jago-on, Christian Ely F. Canaveral
Paunang Salita ni Ramon G. Guillermo
Regular price: 270
Pre-order and launching price: 250
Para sa mga karagdagang detalye, mag-antabay sa Facebook page ng Hinabing Salita, ang tagapaglathala ng mga nasabing aklat: https://facebook.com/hinabingsalita/