Paano ba nararanasan ang umaga, hapon, at gabi sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB)?
Ipinakikilala ang mga zine na sinasagot ang mga tanong na ito. Likha ito ng mga estudyante ng UPLB mula sa klase ng ARTS 1. Bunga ng eksperimentasyon at kumbensiyon ang mga zine na mababasa ninyo dito.
Nagmula ang lahat sa isang proyekto ng paglilitrato na pumapaksa sa mga eksena, hitsura, hugis, at iba’t iba pang anyo na makikita sa bawat bahagi ng isang araw sa UPLB.
Masugid na hinarap ng mga piling estudyante ng ARTS 1 (mula sa Section B1, G3, Y3, at Z4) ang hamon na lumikha ng mga akda na kinakausap o tumutugon sa mga retrato. Hindi madali ang naging proseso subalit maski pa man ganun, nakabuo sila ng mga akda na maituturing na kabahagi na rin ng kamalayan at alaala ng UPLB.
Higit pa sa proyektong pangklase ang naging tunguhin nitong paglikha ng mga zine. Malay ang mga umakda sa proseso ng paglikha at mga konsepto sa sining. Lumabas sila ng klasrum at kinilala ang kanilang kapaligiran. May pumaksa ng mga manggagawa ng UPLB sa umaga, mga batang obrero sa dapithapon, mga babaeng hindi makatulog sa gabi, mga bulaklak na hindi natin nakikilala ang mga pangalan, mga eksena sa Freedom Park, mga eksena ng kahirapan, at marami pang iba. Malay sila sa limang katangiang pansining na tinukoy ni John Berger: ang piguratibong representasyon, pagpili ng paksa at konteksto kung saan ito nakalagay, paggalang sa materyal na ginamit, maanyong pagkakaugnay-ugnay at pagtitimpi, at pagkamangha (“White Bird”).
Pinatutunayan na kahit man nasa Siyensiya ang kanilang mga kurso ay hindi sila nakukulong lamang doon. Naipakita nila ang mataas na pagpapahalaga din sa Humanidades bilang isang larangan. Hindi masasabi na likha ito ng mga estudyanteng mula sa Agriculture, Biology, Chemistry, Development Communication, Engineering, Economics, Mathematics, o Statistics dahil sari-sari ang pakaranasan na kanilang ipinakikita sa mga zine.
Pahiwatig ang mga zine na hindi namamatay ang pag-akda ng panitikan sa UPLB. Ipinakikilala nito na may halaga at espasyo pa rin ang panitikan maski man sa isang lunan na hitik sa positibismo at siyentipikong pagtingin sa mundo. Sa panahong pinapatay ng namamayaning mga institusyon ang Filipino at Panitikan, nais kong ibahagi itong mga akda bilang pananda na magpapatuloy ang mga manunulat at manlilikha kahit sikilin ito sa kolehiyo.
Sapagkat ang mga zine ay hindi na lamang nilikha ng mga estudyante ng Siyensiya para sa kanilang sarili. Iniaalay nila ito sa mga tao na kanilang nakasalamuha. Mula sa kanilang mga personal na naranasan sa paglilitrato hanggang sa pag-akda ng mga tula o kuwento, hindi matatawaran na mahuhusay rin na artista ng bayan ang mga siyentista ng bayan.

Attachments