Bukas na ang aplikasyon para sa mga bagong kasapi ng Samahang Lazaro Francisco. Ito ay bukas sa mga makata at […]
LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing calls for applications to Saling Panitik: Ikalawang Bienvenido Lumbera Seminar-Palihan sa Pagsasalin. The […]