ni R.B.Abiva Ikinalulugod ng Samahang Lazaro Francisco o SLF na ipakilala sa publiko ang labindalawang writing fellow na napili para […]
There’s more to translation than it seems, and the role of translators in bridging the gap between language and culture […]