Malugod na inihahandog ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) ang Serye Pambansang Alagad ng Sining.

Ang Serye Pambansang Alagad ng Sining ay serye ng mga panayam at talakayan hinggil sa buhay at mga akda ng mga Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan. Tampok sa gawain na ito ang mga kasalukuyang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan at mga manunulat, iskolar, mananaliksik, at manggagawang pangkultura na may malalim at malawak na kaalaman sa ating mga naging pambansang alagad ng sining sa panitikan. Pangunahing layunin ng serye na maging daluyan ang panayam upang maipalaganap sa pinakamalawak at pinakaepektibong paraan ang mahahalagang kontribusyon ng mga pambansang alagad ng sining sa panitikan tungo sa pagbuo ng ating pambansang panitikan at kultura.

Sa pamamagitan ng panayam, ilulunsad ang mga batayang kaalaman sa malikhaing pagsulat bilang isang sining, at panitikan bilang daluyan ng mga anyo nito. Magiging lunsaran din ng pa-nayam ang pagtalakay sa buhay ng mga Pambansang Alagad ng Sining bilang manunulat na may matingkad na ugnayan at pakikisangkot sa lipunan. Tatalakayin at susurin din ang kanilang mga likhang obra na naglalarawan at nagsisiwalat ng mga katotohanang nangyari at nangyayari sa ating bansa. Sa huli, magiging lunsaran din ang panayam upang patuloy na ihayag ang halaga sa adhikaing makabayan ng ating mga pambansang alagad ng sining sa panitikan.

Mapalad ang Unibersidad ng Pilipinas, partikular ang Kolehiyo ng Arte at Literatura, na may pin-akamaraming Pambansang Alagad ng Sining. Ang DFPP, halimbawa, ang may dalawang buhày na Pambansang Alagad na aktibo pang nagtuturo sa kasalukuyan.

Ito ang puno’t dulo ng Serye Pambansang Alagad ng Sining.

Para sa unang sigwa, bilang pagdiriwang ng Linggo ng DFPP, tatalakayin ni Prop. Rosario Torres Yu, Ph.D, professor emeritus, dating Dekana ng KAL at direktor ng UPD Sentro ng Wikang Filipino, ang buhay, panahon, at panitikan ng kauna-unahang Pambansang Alagad ng Sining na nagsusulat sa Filipino na si Amado V. Hernandez. Isasagawa ito sa Marso 20, 2020 2:00nh-4:00nh sa UP Diliman, Palma Hall 1201. Bukas ang panayam na ito sa mga guro, mag-aaral, manunulat, mananaliksik at manggagawang pangkultura sa loob at labas ng UP. Para sa online registration, puntahan lamang ang link na ito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZgCtZtAVz8_uP5PszNIgM–ApZ5JTzGpJMs5Qcr_tFZThw/viewform.

Si Amádo V. Hernández ay hinirang na Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan noong 1973. Mas kilala siya bilang Ka Amado sa kaniyang mga kaibigan at kasáma sa kilusang paggawa. Ki-nilala siya dahil sa mga akdang makabayan at nakikisangkot sa mga problemang panlipunan at dahil sa kaniyang totoong paglahok sa organisasyong pampolitika.

Nagsimula siya bílang manunulat at editor bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pagkaraan ng digma, naging kinatawan siya ng Newspaper Guild of the Philippines sa pamunuan ng Congress of Labor Organizations (CLO). Naging pangulo siya ng CLO noong 1947 at nahalal ding Konsehal ng Maynila noong 1945 at 1947. Nang sumiklab ang pag-aalsang Huk, isa siya sa pinaghinalaang Komunista at dinakip. Kahanga-hanga ang pangyayaring marami siyang nasulat na akdang pampanitikan habang nakabilanggo at nililitis. Napawalang-sala siya noong 1964 at nagpatuloy sa pakikilahok pampolitika hanggang mamatay noong 24 Marso 1970.

Itinuturing na pinakamahalagang aklat niya ang kalipunan ng tulang Isang Dipang Langit (1961), ang mga nobelang Luha ng Buwaya at Ibong Mandaragit(1969), tulang pasalaysay na Bayang Ma-laya (1969), at mga dulang “Muntinglupa” (1957), “Hagdan sa Bahag hari” (1958),“ Ang mga Kaga-lang-galang ”(1959) at “Magkabilang Mukha ng Isang Bagol” (1960). Paborito namang binibigkas ang kaniyang mga tulang “Kung Tuyo na Luha mo Aking Bayan,”“ Panata sa Kalayaan,”“ Inang Wika,” at “Makalawang Namatay.” Nagtamo ng karangalang banggit ang kaniyang “Kayumanggi” sa Commonwealth Literary Contest noong 1938, at nabigyan siya ng Republic Cultural Heritage Award para sa Isang Dipang Langit noong 1962. Kinilala rin siyang Makata ng Ilaw at Panitik noong 1925, Patnubay ng Sining at Kalinangan ng Lungsod Maynila noong 1964, at Tanglaw ng Lahi ng Ateneo De Manila noong 1970.

Isinilang siya sa Tondo, Maynila noong 13 Setyembre 1903 kina Juan Hernandez at Clara Vera. Napangasawa niya ang Reyna ng Sarsuwela at Kundiman at kapuwa Pambansang Alagad ng Si-ning sa Teatro na si Atang de la Rama. (RVR)

SANGGUNIAN

Hernandez, Amado V.. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/hernandez-amado-v/