PANIMULA Magandang araw! Batid ng lahat na malaganap ngayon sa buong daigdig ang COVID-19. Hindi na ito bago sa kasaysayan […]