Ronaldo Vivo Jr. is a musician, novelist and filmmaker. He is the founder of UngazPress, a collective of short story writers focusing on transgressive literature. Ronaldo also runs an independent record label, Sound Carpentry Recordings and a guerrilla filmmaking outfit called Resbak Filmz.

Works:

  • Pseudo Absurdo Kapritso Ulo, Short Story Anthology, UngazPress, 2012
  • BAKA NG INA MO: o bakit hindi palaging mother knows best, Short Story Anthology, UngazPress, 2013
  • Buwang na Wika o ang wika bilang inidorong ihian, taehan, sukahan at tamuran ng naglalagalag na pagkatha, Short Stories,  UngazPress, 2015
  • Ang Kapangyarihang Higit sa Ating Lahat, Novel, UngazPress, 2015
  • Domestik Rat, Short Stories, UngazPress, 2019
  • BASAG, Short Stories, PSICOM Literati, 2020
  • Ang Kapangyarihang Higit sa Ating Lahat, Novel, ikalawang edisyon, PSICOM Literati, 2020
Walang-Imik-ang-mga-Puno-ng-Saging