ni Arnold Valledor

ANG KOLEKSIYONG ito ay binubuo ng labing-apat na kuwentong pambata na nalathala sa Liwayway Magasin mulang 2001 hanggang 2019. Mga kuwento ng realidad, pakikipagsapalaran at pantasya. Mga kuwentong magpapakita ng ilang karanasan ng mga bata at iba’t ibang danas ng karakter na magpapaunawa sa kanila ng ilang aspeto ng buhay na magpapatatag at magpapalawak ng pang-unawa at pag-iisip kung paanong harapin ang mga suliranin.

GALIT-AKO-KAY-MAMA-AT-IBA-PANG-KUWENTO_KUWENTONG-PAMBATA

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY