ni Paul Cardenas

Ang Kahel: Mga Tula at Salita sa mga Gustong Mabuong Muli ay mga tulang testimonyal. Dadalhin tayo ngkoleksiyon sa kaloob-loobang bahagi ng puso’t pagkatao ng manunulat – – – ang lahat ng kaniyang agam- agam, pagkabalisa, maging mga natatagong lungkot at poot na kumulay sa bawat daan na pinili niyang landasin.

Payak ang mga tula ni Cardenas sa ideyang hindi nito kailangan “magmalalim” upang hatakin tayo sa lagim ng lipunang kaniyang sinisipat at sinusuri. Maaari niyang maipaunawa ang kaniyang pananaw, ideya, at perspektiba sa maraming mambabasa; kahit pa ang katotohana’y masasalimuot na naratibo ito ng pag-ibig, seksuwalidad, pananampalataya, pamilya, panghuhusga, at iba pang usapang araw-araw nating pinipiling harapin o takasan.

Pag-asa ang dulot ng koleksiyong ito. Patunay na kahit unti-unting nawawalan na ng kulay ang mundo, mayroon at mayroong titindig upang magbigay-liwanag. Bukal ang puso ng manunulat at mahigpit ang kapit niya sa adhikain, na sa tingin ko’y ang pinakamatingkad at pinakamakabuluhan niyang sining.

Kahel-2020

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY