ni Gabriel Carlos Cribe

isang zine na naglalaman ng labinlimang tula. Labinlimang na danas ng isang Mulanayin, kolektibo man o personal. Nilalaman nito ang mga danas ng paglisan, pangungulila at pag-uwi. Kapansin-pansin rin ang kakaibang istilo sa paggamit ng wika na taliwas sa itinatakda ng formal na Filipino, ito ay ang paggamit ng makata sa sariling punto sa kaniyang mga akda. Ito ang dahilan kung bakit natatangi ang kaniyang mga akda.

Ang NGANI BAYA ang ikalawang koleksyon ng mga tula na inilabas ni Abel Cribe.

Cribe_NGANI-BAYA-zine

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY