ng KATAGA-ONLINE Sa panahong nanliligalig ang pandemya, nanganganib tayong lahat sa kinakaharap na krisis. Ngunit narito, nagkakaisa ang mga nagsusulong […]
by M.A. Del Rosario This is a story about the last goddess and her request to the only mortal to […]
by M.A. Del Rosario This is a social allegory, about how we ignore the state of the places we live […]