Si Chuckberry J. Pascual ang awtor ng Kumpisal: Mga Kuwento (USTPH 2015), Pagpasok sa Eksena: Ang Sinehan sa Panitikan at Pag-aaral  ng Piling Sinehan sa Recto (UP, 2016), Ang Nawawala (Visprint, 2017), Ang Tagalabas sa Panitikan (USTPH, 2018), at Hindi Ito Romansa (SWF, forthcoming). Nagtapos siya sa UP Diliman at kasalukuyang nagtuturo sa UST, kung saan nagsisilbi rin siyang Resident Fellow ng UST Center for Creative Writing and Literary Studies at Research Fellow  ng UST Research Center for Culture, Arts and Humanities.