ni Randy Nobleza

Si Randy T. Nobleza ay boluntir sa Marindukanon Studies Center x Info Shop Marinduque. Nagtuturo siya sa Eskwelahan ng Arte at Agham sa Estado Kolehiyo ng Marinduque. Dati siyang tagapayo ng Pang-estudyanteng Publikasyon na “MSCian” at dati ring direktor ng Gender Advancement at Development. Nakakuha siya ng sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino noong 2005 at Batsilyer sa Araling Filipino sa Unibersidad ng Pilipinas noong 2007. Napili siyang maging fellow sa Konrad Adenauer Asian Center for Journalism noong 2011. Isang taon matapos nito, nakumpleto niya ang Masterado sa Araling Pilipino tungkol sa Independent Media Center sa Marinduque bilang alternatibong kasangkapan sa pananaliksik at komunikasyon. Tapos na siya sa pangkursong kahingian sa doktoradong programa ng Araling Filipinas sa Pamantasang De La Salle. Sinisimulan na na niya ang kanyang mungkahing pag-aaral tungkol sa mga Info Shop at Studies Center sa Pilipinas.


Tungkol sa Marindukanon Studies Center x Info Shop Marinduque
Kolapsibol o mobile na info shop at studies center ang MSC xISM. Matatagpuan sa online at of ine. Ang MSC x ISM ay isang platform (daluyan) at interface (talaban) para sa pagbabahagihano commoning. Sa pamamagitan ng free, libre at open sourcena software o malayang teknolohiya. Pusible ang bagong pagmamalasakit at damayan. Gumagamit ang MSC x ISM ngswarm bibliotheque o pirate box para magkaroon ng talastasan ang gumagamit ng malayang teknolohiya. Gayundin, nakikilahok rin ang MSC x ISM sa mga nomadic transmissions ng Radyo Itim para maitala at maibahagi ang mga usapin hindi lang sa Marinduque, MIMAROPA, maging sa Pilipinas, Timog Silangang Asya at iba pang kapuluan. Panaka-naka, naglalabas ng mga teksto, litrato, bidyo at iba pa para maging parte ng multi-platform na journal zero. Binabahagi lahat ng ito sa pamamagitan ng P2P (peer to peer) Of ine Engagements at Info Tour Internship sa pakikipag-usap sa iba pang peripheral studies center at info shop sa arkipelago.

Tungkol sa Marindukanon: E-kontradiksyon o Blindspots ng Pag-unlad
Ang Marindukanon ay kasunod na kolaborasyon pagkatapos ng Kawomenan: Gender and Development in Marinduque (2012) at Tailings: Life on a Dead River (2013). Ang mga nabanggit ay bahagi ng tentatibong output ng Marinduque Independent Media Center para sa Asian Center for Journalism Diploma in Photojournalism ng Konrad Adenauer sa Ateneo De Manila. Mas naunang nasimulan ang ibang bahagi ng Marindukanon bilang bahagi ng masteradong thesis sa Araling Pilipino sa paggitan ng 2007 at 2012 sa Unibersidad ng Pilipinas. Binubuo ito ng mga tala sa larangan simula ng Nobyembre 2009 hanggang Abril 2010. Nang 2014, napagkalooban ng Pamantsang De La Salle.Bienvenido N. Santos Creative Writing Center ng mini writing grant. Naiproseso ang mga tala bilang salalayan ng ginagawang disertasyon sa Araling Filipinas. Nakabuo ng ibang balangkas na kaugnay ng E-kontradiksyon o Blindspots ng Pag-unlad. Nabuo ang pag-uugat at pagsasanga ng Marindukanon sa anim na bayan at 18 piling komunidad sa probinsya. Samantala ang Indy Test Marinduque Indymedia ay pagsasapraktika ng balangkas na nabuo. Sa pamamagitan ng iba’t ibang platform kagaya ng teksto, bidyo, litrato at blog. Maaaring maibahagi ang nilalaman sa lahat. Nagsisilbing interface ang Marinduque sa iba pang pooksa arkipelago. Kung ang normal na proseso ng kaunlaran ay nagsisimula sa mga paliwanag sa mga dahilan at epekto, hindi linear ang Marindukanon. Nabubuo ang mga studies x research center para makagawa ng output pagkatapos. Ang Marindukanon ay nabuo sa gitna, hindi nauna o bago magkaroon ng Marindukanon Studies Center x Info Shop Marinduque.

marindukanon-2

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY