ni Francis Delgado

 Sa diktum na “ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ay isinasabuhay sa paglalan ng sapat na espasyong nararapat sa panitikang pambata.

     Nagpapabaya ang pamayanan ng panitikan kung hindi para sa kabataan ang panitikan, nakayuyurak man o kabaligtaran. Sa ganitong paraan ay repleksiyon ng tula ang panitikang pambata nang dahil sa kakayahan na makapagpabago ng búhay ang kathang pambata kung mapagkakalooban ito (kathang pambata) ng pagkakataong mabasa ng lahat—paninindigan at paniniwalang patuloy ang daloy at daluyong magpahanggan sa kasalukuyan.

     Sa tulong at pagkakabuklod-buklod ng mga mangangatha ng Pamantasan ng Silangan at Lingguhang Dawn, isinaaklat ang kakayahan sa mga kuwentong pambatang ISANG AKLAT AT TATLONG KUWENTONG PAMBATA ni Adíng Kiko, dps.

     Itong literari dyornal ay inilimbag ng Dawn Poets Society (DPS) sa tulong ng Tagak Series at mga makata ng University of the East (UE) at Weekly Dawn. Bahagi ng kikitain ay mapupunta sa mga piling kabataan sa Hospicio de San Jose (HSJ) sa pamamagitan ng malikhaing pagkukuwento at/o libreng pagpapakain. Dagdag pa ay isa din itong maagang pasasalamat sa Solidaridad, Morayta Bookstore, Conanan Bookstore, Centralbooks, at Tradewinds Bookshop dahil sa pagtulong nila sa pagbebenta ng mga aklat ng DPS.

Isang-Aklat-At-Tatlong-Kuwentong-Pambata-ni-Adíng-Kiko

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY