ni U Eliserio

Ang Sa mga Suso ng Liwanag ay unang independyenteng nalathala noong 2006. Isang pornograpikong nobela, presentasyon din ito ng buhay sa isang sikat unibersidad mula sa perspektibo ng anti-hero nitong guro. Ang edisyong ito ay may komentaryo mula kay Edgar Samar, sikat na awtor ng seryeng Janus Silang.

SA-MGA-SUSO-NG-LIWANAG-U-Eliserio

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY