Ang Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) ay pampanitikang organisasyong binuo ng mga mag-aaral ng Batsilyer ng Artes sa Filipinolohiya sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Layunin ng organisasyon na tipunin ang mga kabataang manunulat na nakapailalim sa ABF, hubugin ang kamalayan ng mga manunulat sa panitikang namamayani sa loob ng pamantasan, at palaganapin ang paggamit ng Wikang Filipino sa panitikan.