ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS)

Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS). Naglalaman ito ng mga tula, dagli, kuwentong pambata, maikling kuwento, personal na sanaysay, at monologo na nagpapatungkol sa banyo. Sa mga akda ay ginamit ang banyo sa iba’t ibang paraan, katulad ng paglalabas ng mga nakatagong saloobin, pagsusuri sa sariling imahen, at pananalamin sa kalagayan ng lipunan. Ang ALPAS ay binubuo ng mga mag-aaral na nása ilalim ng Batsilyer ng Artes sa Filipinolohiya sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Layunin ng antolohiya na ipakita ang alingasaw ng iba’t ibang realidad, gayundin ang pagtaguyod sa paggamit ng Wikang Filipino sa pagsusulat.  

Alingasaw_ALPAS

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY