Bago pa man pasukin ng COVID19 ang ating bansa, nakasanayan na natin ang pagkonsumo ng sining sa iba’t ibang paraan. Makaluma man o makabago, hindi na lamang sa pahina ng libro matatagpuan ang isang kuwento. Nariyan ang teatro, sayaw, musika, pati na rin ang iba pang arte tulad ng drag at street art. Maaari rin itong ipamalas sa iba’t ibang plataporma, gaya ng telebisyon at pati na rin sa social media. Sa ikalimang yugto ng PAN na pinamagatang “Ang Sining ay Kuwento,” sama-sama nating talakayin ang iba’t ibang uri ng sining na patuloy na nag-uulat ng ating dinaranas sa kabila ng mahigpit na pananakal ng pandemya.

Kikilalanin natin ang ilan sa mga artista na patuloy na gumagawa ng paraan para ikuwento ang paglaban ng ating lipunan sa sakit. Sa yugtong ito, sasamahan tayo nina Albert Raqueño, Lance Reblando, Mrs. Tan, at PJ Rebullida.

Albert Raqueño is a sophomore Visual Communication student at UP Fine Arts, whose works range from efforts to educate about ongoing issues in the country, to themes magnifying longing and intimacy.

Si Lance Reblando ay nagtapos ng Bachelor of Fine Arts major in Painting (Cum Laude) sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang freelance theater actress.

Mrs. Tan is your quirky and political filipinx kween who loves to tell stories using the art of drag.

PJ Rebullida is the founder of Galaw.Co and is an award-winning artist.