Ang ikalimang episode ng GANAP ay ang ikalawang bahagi ng “Lungsod-Lungsuran.” Sa nakaraang episode, napagnilayan natin ang paghahanap ng sarili […]
Iniimbatahan ang mga kuwentista, manunulat, guro, tagapagsulong (advocate), at aktibista  na mag-ambag sa inihahandang antolohiya ng mga progresibong kuwento para […]
Join us on December 12, 2020 (Saturday) at 1:30PM via FB Live https://www.facebook.com/panlitproject in the launching of #PandemicLiteratureProject Website and […]
We’re ending the year with back-to-back episodes featuring women writers! For the sixth and last episode of GANAP, NOT NORMAL: […]