Lumiit ang mundo simula nang nag-lockdown. Buti na lang may mga libro (Facebook?) na nagsilbing libangan at bintana sa mundong […]