Sa wakas, maipapakilala na namin sa inyo ang mga dyornal na inilaban at pinagsikapang mabuo nitong 2020, pero nalimitahan ng […]