PAUNAWA: KAILANGAN NG GMAIL ACCOUNT PARA SA PAGFILL-OUT NITO. IHANDA NA ANG WORD FILE AT/O LARAWAN NA ISUSUMITE. Bunsod at […]